Български| English

 

Узаконяване

Проектна документацияза част Паркоустройство и Благоустройство /Ландшафтна архитектура/ е неразделна част от инвестиционните проекти за всички видове сгради (хотели, еднофамилни къщи, вили, офис сгради, заводи, търговски комплекси, болници, детски градини и др.). Изработва се в 3 екземпляра и се внася за съгласуване в Отдел “Озеленяване” в Община Варна или в която и да е Община в България.
От 2004 година ланд.арх. Надя Делчева има присъдена пълна проектантска правоспособност, регистрационен No 05445 към Камарата на архитектите в България (КАБ).

 

  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.

повече...